Zorg

Anderstalige nieuwkomers

Draaiboek voor een handelingsgerichte aanpak van (Gewezen) Anderstalige Nieuwkomers

op de dorpsschool in het Meetjesland

.

Bijlage 3B:

Aanvraag aanvullende lestijden AN per school

Bijlage 6:

IHP voor de AN

Bijlage 10: 

Groeiboek AN Onderwijscentrum Brussel

Bijlage 17: 

Uitgebreid planningsdocument

PBD

Bijlage 1: Verkort stappenplan voor de eerste weken van de AN op jouw school

Bijlage 3C:

Aanvraag aanvullende lestijden AN per Scholengemeenschap

Bijlage 7: 

Observatieformulier Taalvaardigheid van de AN

Bijlage 11: Woordenboek voor de AN

Bijlage 2: Intakeformulier voor de AN

Bijlage 4:

Zicht krijgen op de vaardighheden van de AN

Bijlage 8: 

Overzicht ZILL-doelen Taal voor de AN

Bijlage 12: 

Etiketten met picto's voor de AN

Bijlage 3A: Verklaringen over de AN

Bijlage 5:

Wie ben ik fiche

Bijlage 9: 

Eindtermen socio-emotionele ontwikkeling voor de AN

Bijlage: 

Interessante sites en links

Executieve functies

Under construction