Onze

Diensten

Coördinatie


Bart is het aanspreekpunt van de scholengemeenschap en zorgt o.a. voor:

 • het opstellen en opvolgen van het beleidsplan 
 • een goed uitgebouwd personeelsbeleid
 • het aansturen en opvolgen van de gemeenschappelijke diensten
 • de ondersteuning van het pedagogisch beleid 
 • de communicatie met externen


Hij is elke voormiddag bereikbaar:

 • telefonisch: 0468 408 477
 • via mail: bart.codi@sgkaprijkelievegem.be 

Personeelsdienst


Jacqueline en Trui zorgen o.a. voor:

 • de administratieve dossiers en loonopvolging van het onderwijzend personeel
 • ondersteuning bij persoonlijk dossier en verlofaanvragen
 • het opmaken en opvolgen van de contracten
 • de opvolging van het lerarenplatform en de korte vervangingen


Zij zijn elke dag bereikbaar behalve Jacqueline niet op dinsdag en woensdag:

 • telefonisch: 0468 408 476
 • via mail: jacqueline.personeel@sgkaprijkelievegem.be en trui.personeel@sgkaprijkelievegem.be 

Financiële dienst


Nele en Karen zorgen o.a. voor:

 • de betalingen
 • de facturatie
 • het opmaken van de jaarrekening en de begroting
 • het opvolgen van de begroting
 • afsluiten boekjaar


Zij zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag:

 • telefonisch: 0468 408 476
 • via mail: nele.verledens@sgkaprijkelievegem.be en karen.dossche@delieve.be
Dienst preventie en welzijn

Lieselot:

 • geeft advies om de werkomgeving veiliger en gezonder te maken
 • onderzoekt (arbeids)ongevallen en voorkomt het
 • onderzoekt de psychosociale risisco's op het werk en geeft advies om het psychosociaal welzijn te verbeteren
 • verleent advies over de hygiëne op de arbeidsplaats
 • geeft advies inzake besmettelijke ziektes om de verspreiding tegen te gaan
 • stelt instructies op inzake het correct gebruik van arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
 • onderzoekt of lokalen, speelpleinen en sportzalen en-toestellen veilig zijn voor de kinderen. 


Zij is bereikbaar elke werkdag met uitzondering van vrijdag:

 • telefonisch: 0469 166 600
 • via mail: lieselot.preventie@sgkaprijkelievegem.be