Preventie

Psychosociaal welzijn op het werk:

Vertrouwenspersoon Scholengemeenschap

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?


 • Ondersteuning, een luisterend oor en advies tijdens een vertrouwelijk gesprek. (beroepsgeheim)
 • Een gids die samen met jou bekijkt welke paden bewandeld kunnen worden. Jij blijft eindverantwoordelijke en beslist welk pad je kiest!
 • Op jou vraag kan er een traject uitgestippeld worden.
  (meerdere ondersteunende gesprekken, een tussenkomst of in een bemiddelende rol)


Wat doet een vertrouwenspersoon niet?


 • Langdurige begeleiding is voor een therapeut.
 • Crisisopvang (Je kan binnen de 10 kalenderdagen bij een vertrouwenspersoon terecht)
 • Het verdedigen van de arbeidsvoorwaarden is de taak van de vakbond.

Hoe kan je de vertrouwenspersoon bereiken?Register van feiten door derden


Voor (anonieme) meldingen rond:

 • AGRESSIE
 • GEWELD
 • SEKSUEEL ONGEWENST GEDRAG
 • PESTERIJEN

… op het werk


Dit document is een leidraad voor de preventieadviseur om een passend preventiebeleid op te stellen.  

De verwerking van het register van feiten gebeurt op basis van statistische gegevens.

Indien u graag onmiddellijk acties wenst kan u best de vertrouwenspersoon rechtstreeks contacteren, wat we ook aanmoedigen.


Een anonieme melding kan via volgende link:


Anonieme melding


Klokkenluidersregeling

Meldpunt


 • klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Guimardstraat 1, 1040 Brussel
 • 02 507 07 12

Procedure Klokkenluiders

Interessante documenten


Onthaalbrochure 

Preventie BuBaO 

De Triangel & De Eik

Beleidsplan 

Grensoverschrijdend gedrag en omgaan met schokkende gebeurtenissen

Infogids nieuwe werknemers 


Procedure moederschapsbescherming