Begeleiding

Onthaalbrochure


In deze brochure vind je allerlei interessante info i.v.m:

  • onze scholen
  • administratieve weetjes
  • aanvinklijst

Afsprakennota


In de afsprakennota vind je specifieke afspraken tussen:

  • de beginnende leerkracht
  • de mentor
  • de directie.

Kijkwijzer

klasbezoek Lager


In de kijkwijzer staan een aantal thema opgesomd die gebruikt worden als invalshoek bij een klasbezoek.

Powerpoint

Onthaalmoment


In deze ppt vind je alle info die gegeven werd op het onthaalmoment van 25/09.

Draaiboek


In dit draaiboek vind je de afspraken rond:

  • selectie
  • begeleidingstraject
  • evaluatietraject

Infogids


In deze infogids vind je concrete tips rond veiligheid en welzijn op het werk.

Kijkwijzer

klasbezoek Kleuter


In de kijkwijzer staan een aantal thema opgesomd die gebruikt worden als invalshoek bij een klasbezoek.

Powerpoint

Voorstelling DPB


In deze ppt vind je de voorstelling van de Dienst Pedagogische begeleiding.

AANVANGSBEGELEIDING